Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulainen
 
Vaikkolan kulttuurimaisema Petäjäskoskella
 
Kuvaus:

Petäjäskoskella on Pyhäjoen ja Vaikonojan liittymiskohdassa arvokasta viljelymaisemaa. Peltojen keskellä sijaitsee Ala-Vaikon perinteinen rakennusryhmä.