Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Vanhan keskustan ranta- ja puistoalueet
 
Kuvaus:

Rantakadun yhtenäinen rakennuskanta ja Kauppatorin alue muodostavat laajan ja kaupunkikuvan kannalta keskeisen kokonaisuuden. Rantakadun ja Ojakadun korttelit on rakennettu vuoden 1882 kaupunkipalon jälkeen.
-Rantakatu 1 - Ojakatu 1; Tuomiokapitulin kaksikerroksinen kivitalo on vuodelta 1884 (J.L.Lybeck) ja Rantakadun puoleinen puurakennus vuodelta 1883 (F.W.Lüchou). Piharakennus on vuodelta 1884 (J.L.Lybeck).
-Rantakatu 2; Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kivinen päärakennus on vuodelta 1884. Tontin kaksi puurakennusta ovat samalta ajalta (J.Lybeck). Piirustussalina toimiva voimistelusalirakennus on vuodelta 1895 (J.Tötterström).
-Rantakatu 4; Lundbergin l. Teräksen talo on kaksikerroksinen kivirakennus vuodelta 1884 (H.Neumann).
-Rantakatu 6; Jurveliuksen talo on rakennettu 1900 ja muutettu nykyiseen asuunsa 1910. Kauppatorin alue:
-Kauppahalli on rakennettu tiilestä 1901 (K.Lindahl-W.Thomé). Hallin koillispuolella, Rantakadun varrella on kuusi hirsistä makasiinia.
-Kauppatorin lounaispuolella on säilynyt hirsisten ranta-aittojen ryhmä. Aittoja on 17 ja ne ovat varasto- ja myymäläkäytössä. Rakennuksista vanhimmat ovat 1700-luvulta.