Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Franzéninpuisto ympäröivine rakennuksineen
 
Kuvaus:

Franzéninpuisto ympäröivine rakennuksineen muodostaa Oulun monumentaalikeskustan. Aluetta halllitsee Tuomiokirkko puistoineen. Alue on rakentunut vuoden 1822 suuren kaupunkipalon jälkeen 1825 (J.A.Ehrenström, C.L.Engel) laaditun asemakaavan mukaan.
-Oulun tuomiokirkko rakennettiin kivestä 1770-76 (D.Hagman). Suuren kaupunkipalon jälkeen se uusittiin kokonaan 1827-32 (IK/C.L.Engel). Korkea torni valmistui 1844. Kirkon kupoli uusittiin betonista 1932 (O.Kallio). Kirkon ympärillä oleva vanha hautausmaa on puistona.
-Linnankatu 3; Lääninhallituksen kaksikerroksinen kivitalo on vuodelta 1887 (L.I.Lindqvist, J.Ahrenberg).
-Linnankatu 1; Entisen läänin maanmittauskonttorin kaksikerroksinen kivitalo on vuodelta 1859 (E.B.Lohrmann). Nykyiseen asuunsa se muutettiin 1910 (V.Suksdorff).
-Kajaaninkatu 3; Oulun lyseon vanhin osa on vuodelta 1831 (C.L.Engel). Rakennusta jatkettiin molemmista päistä 1874-75(A.H.Dalström, F.Granholm). LInannkadun puoleinen osa on vuodelta 1934 (Y.Sadeniemi). Yksikerroksinen voimistelusali on vuodelta 1907 (Th.Granstedt).
-Kajaaninkatu 10; Franzénin talo on kaksikerroksinen empiretalo, jonka ensimmäinen kerros on kivestä ja toinen kerros, puinen. Ensimmäinen kerros on todennäköisesti valmistunut ennen vuoden 1822 kaupunkipaloa. Toinen kerros on vuodelta 1829. Talon nykyinen ulkoasu vuodelta 1833.
-Torikatu 4; Kolmiotalona tunnettu nelikerroksinen asuinrakennus on vuodelta 1924 (K.Borg, J.S.Sirén, Hj.Åberg).