Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Hallituskadun vanha rakennuskanta
 
Kuvaus:

Oulun komea kaupungintalo rakennettiin 1887 (J.E.Stenberg) kaupungin seurahuoneeksi. Kaupungin virastorakennuksena se on ollut vuodesta 1920, jolloin rakennusta korotettiin kerroksella (O.Kallio). Rakennus restauroitiin 1978-82. Hallituskadun sekä sen poikkikatujen, Aleksanterinkadun ja Torikadun varrella on säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena vanhaa rakennuskantaa Oulun palon jälkeiseltä ajalta 1880-luvulta.
-Aleksanterinkatu 9; Entinen kauppaklubin puinen rakennus on vuodelta 1884 (Th.Höijer) samoin kuin piharakennukset.
-Torikatu 10; Entinen Suomen Pankin kaksikerroksinen kivirakennus on rakennettu paloa edeltäville perustuksille 1883 (Th.Decker).
-Ojakatu 3 - Aleksanterinkatu 7 - Hallituskatu 5; Byströmin talot on rakennettu puusta ja kivestä välittömästi vuoden 1882 palon jälkeen (H.Neumann).
-Torikatu 8 - Ojakatu 4; Entisen poliisilaitoksen kivitalo on rakennettu 1883 (J.Lybeck) ja korotettu kolmikerroksiseksi 1893 (Grahn, Hedman & Wasastjerna) kun rakennus muutettiin kaupungintaloksi.