Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Oulujoen suistoalue
 
Kuvaus:

Oulujoen suistossa, kaupunkikeskustan luoteispuolella on laaja puistovyöhyke, johon kuuluvat Linnansaari, Hupisaaret, Kiikkusaari, Paratiisisaari, Pakolansaari ja Plaatansaari. Myllytullin vanha teollisuusalue liittyy tähän kokonaisuuteen.
-Linnansaarella ovat säilyneet 1590 perustetun Oulun linnan rauniot ja osa siihen liittyneistä puolustusvalleista. Linnan entisen kansliarakennuksen raunioille rakennettiin 1870-luvun puolivälissä (W.Westling) Oulun merikoulun tähtitorni, joka on toiminut kesäkahvilana vuodesta 1912.
-Pakolansaarella sijaitseva Ainola on rakennettu kirjasto-, arkisto- ja museokäytöön 1931 (O.Kallio). Entinen Ainolan lastentarhan piharakennus on vuodelta 1903 (V.Sucksdorff).
-Entinen sähkölaitoksen koneasema on rakennettu 1902 (V.Sucksdorff) ja laajennettu myöhemmin. Entinen sähkölaitoksen konttorirakennus on rakennettu 1909, ja korotettu 1919. Viereinen Rauhalan rikasmuotoinen puuhuvila on vuodelta 1898 (A.Kajanus).
-Hupisaaressa sijaitseva Dammisaaren kaksikerroksinen, kivinen päärakennus on Veljekset Åström Oy:n vanha konttori- ja asuinrakennus vuodelta 1863.
-Myllytullin teollisuusalueen ytimen muodostaa Veljekset Åström Oy:n vanha teollisuusalue; konttori- ja tehdasrakennus, nykyinen taidemuseo on vanhimmilta osin vuodelta 1880, laajennus 1921 (B.Federley), nykyasu 1990 (J.Teppo); päällisnahkatehdas on rakennettu 1907 (K.Sandelin), voima-asema 1923 (B.Federley) ja vesitorni 1921 (B.Federley).
-Hirsinen kruununmakasiini on vuodelta 1847 (E.B.Lohrmann). Viereisessä korttelissa sijaitseva kivinen makasiini on samalta ajalta (E.B.Lohrmann).
-Oulun lääninvankilan vanhimman osan muodostaa 1790-luvulla rakennettu ns. Oxenstiernan kaksikerroksinen kivitalo, jossa toimi kruununvankila. Rakennusta laajennettiin 1800-luvun alussa. Kolmikerroksinen, T-muotoinen lääninvankilan rakennus valmistui 1885 (L.I.Lindqvist). Samalta ajalta on johtajan virka-asunto, jota on muutettu 1938. Nahkatehtaankadun varrella oleva asuinrakennus on 1800-luvun keskivaiheilta.
-Hupisaarten puistoalueeseen liittyy entinen lääninsairaalan alue, johon kuuluu sotilassairaalan päärakennus 1800-luvun keskivaiheilta, ns. Kilstupa 1800-luvun alkupuolelta, tiilinen esikuntarakennus vuodelta 1922 (V. & B.Jung) sekä entinen mielisairasosasto vuodelta 1879 (A.H.Dalström, G.Wilenius).
-Alueen pohjoisosassa kokonaisuuteen liittyvät Merikosken voimalaitos, joka valmistui 1948 (B.Strömmer) sekä Toivoniemen asuntoalue, joka perustuu Alvar Aallon 1943-44 laatimaan Koskikeskuksen yleissuunnitelmaan.