Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Vanha kasarmialue
 
Kuvaus:

Oulun Tarkk'ampujapataljoonan kasarmialueen rakentaminen alkoi 1880 arkkitehti August Bomanin laatiman suunnitelman mukaan. Puiset, yksikerroksiset kasarmirakennukset, asuinrakennukset, esikunta, upseerikerhot ja päävartio muodostavat hyvin säilyneen kokonaisuuden.