Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Sininen talo, Tuira
 
Kuvaus:

Ns. Sininen talo on kirjailijan ja kansatieteen tutkijan, professori Samuli Paulaharjun kotitalo. Paulaharju muutti 1919 perheineen paikalla olleeseen vanhaan puurakennukseen, jonka paikalle hän rakennutti puisen omakotitalon. Hän asui ja työskenteli talossa kuolemaansa vuoteen 1944 saakka.