Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Kuurojenkoulu, Tuira
 
Kuvaus:

Entisen kaupunginsairaalan alueella on kolme vanhaa rakennusta, joista kiviset koulurakennus ja asuntola vuodelta 1902 (YRY/Th.Granstedt) ja puinen johtajan asunto vuodelta 1910 (YRY/Th.Granstedt).