Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulu
 
Oulujokivarren maisemakokonaisuus
 
Kuvaus:

Oulujokivarren laaja maisemakokonaisuus koostuu rantaviljelyksistä ja jokirantojen asutuksesta, joka paikka paikoin sisältää monia perinteistä rakentamistapaa edustavia kokonaisuuksia (mm. Maikkula, Konttinen, Kanniainen, Määttä, Hiltunen, Alasutela ja Sutela sekä kaupungin itärajalla sijaitseva Pikkaraisen kylä. Oulujoen pohjoisrannalla muodostavat merkittävän kokonaisuuden Saarelansaaren rakennukset, Markuksela, Kauppi, Alaturkka ja Yliturkka, Järvikinnula ja Ylikinnula, Tervaoja, Lappi ja Tuuliharju. Oulujokeen liittyy kapeampi, mutkitteleva Sanginjoki, jonka varrella peltokaistaleet ovat kapeampia.
-Oulujoen puukirkko on rakennettu 1908 (V.Sucksdorff). Jokirannassa sijaitseva Oulujoen pappila on vuodelta 1899.
-Turkansaaren puukirkko on rakennettu 1694. Muodoltaan se on yksinkertainen pitkäkirkko, jota kattaa korkea, paanutettu satulakatto. Kirkko siirrettiin Oulusta takaisin alkuperäiselle paikalleen 1922. Turkansaaren museolaueelle on siirretty lähes kolmekymmentä lähialueen vanhaa puurakennusta.
-Maikkulan huoltokoti sijaitsee entisissä tarkk'ampujapataljoonan reservikomppanian puisissa kasarmeissa, jotka rakennettiin 1880-82.