Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulunsalo
 
Salonpään kylä
 
Kuvaus:

Oulunsalon niemessä sijaitsevan Salonpään kylän rakennukset muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden ympäröivine, pienialaisine peltoalueineen. Päätalon ja Uutelan rakennukset ovat ryhmittyneet suorakaiteisen pihamaan ympärille. Myös Helasen pihapiirissä on vanhaa rakennuskantaa. Salonpään koulu on vuodelta 1922.