Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Oulunsalo
 
Varjakka
 
Kuvaus:

Varjakan saaressa, Pyydyskarissa, toimi viime vuosisadan keskivaiheilla Franzénin laivatelakka ja sen jälkeen korjaustelakka. Vuosisadan alusta vuoteen 1929 saarella toimi myös saha, joka rakennutti työläisilleen asunnot. Varjakan vanhoista tuotantorakennuksista on jäljellä enää rauniot, mutta sahatyöläisten asuntoja on säilynyt parisenkymmentä. Ne ovat 1920-luvulta (H.Andersin). Osa alueen työväenasunnoista on siirretty Pateniemeen. Vanhan Varjakan alueella, mantereella, on säilynyt ns. Varjakan kartanon pihapiiri, johon kuuluu kolme puista asuinrakennusta 1900-luvun alusta.