Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Raahe
 
Pattijoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pattijoen kirkonkylässä on säilynyt katkelma kaunista joenvarsimaisemaa kirkon läheisyydessä. Pattijoen kivikirkko on rakennettu teräsbetonista ja tiilestä 1912 (J.Stenbäck). Muodoltaan se on päätytornillinen pitkäkirkko. Ympärillä on vanha hautausmaa. Pattijoen yksiaukkoinen kivisiltaon rakennettu 1896-97. Se liittyy vanhaan Korsholman ja Oulun väliseen, 1600-luvulla syntyneeseen tielinjaan.