Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pudasjärvi
 
Riekinrannan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Riekinrannan kulttuurimaiseman ytimen muodostaa Pudasjärven kirkko ympäristöineen. Riekin ja Paavolan talot täydentävät viljelyksineen järvenrantanäkymää
-Pudasjärven puukirkko on rakennettu Pentti Paason johdolla 1780-82 (1778, YIV). Muodoltaan se on keskeisesti korostettu ristikirkko, jossa länsi- ja itäsakaran päädyt ovat taitteiset. Keskeltä kohoaa nelikulmainen lanterniini. Erillinen kellotapuli rakennettiin Heikki Väänäsen johdolla 1764. Sen oven yläpuolella on Mikael Toppeliuksen maalaus vuodelta 1766. Kirkkotarhaa kiertää katettu hirsiaita. Pieni hirsinen asehuone on vuodelta 1761.
-Kirkon vieressä on Pudasjärven kotiseutumuseon alue, jolla on pitäjänmakasiini vuodelta 1859, kirkkoaitta sekä alun toistakymmentä paikalle siirrettyä vanhaa rakennusta.