Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pudasjärvi
 
Hilturanta ja pappila
 
Kuvaus:

Hilturannan viljelymaisemassa muodostavat Hiltulan ja pappilan rakennusryhmät arvokkaan, hyvin säilyneen kokonaisuuden. Hiltulan komea päärakennus on rakennettu vuosina 1825 ja 1844. Vanhan asuinrakennuksen toinen pää on entinen savupirtti. Pihapiiriin liittyy kolmen vanhan aitan ryhmä. Hilturannan kirkkoherranpappilan päärakennus on vanhimmilta osin 1780-luvulta ja se uusittiin 1890. Pihapiiriin kuuluu muitakin vanhoja rakennuksia. Pappila on nyt seurakunnan leirikeskuksena.