Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pudasjärvi
 
Naamangan kylä
 
Kuvaus:

Naamanganjoen ja järven tienoilla on viljelymaisema, jonka osana ovat Naamangan kolme vanhaa asuinrakennsuta vuosilta 1819, 1822 ja 1875 ulkorakennuksineen. Joen varressa on vanha, huonokuntoinen vesimylly.