Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pudasjärvi
 
Taipaleenharju
 
Kuvaus:

Hetejärven kylässä, maantien ja Aittojärven väliseen Taipaleenharjuun liittyy viljelyalue, jonka maisemallisena kiinnekohtana on kolme tuulimyllyä. Kyläkuvassa on säilynyt perinteistä rakennuskantaa mm. Taipaleen, Sankalan ja Repolan tiloilla. Sankalan pirtti on 1800-luvun alkupuolelta.