Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pulkkila
 
Pulkkilan kirkonseutu
 
Kuvaus:

Pulkkilan puukirkko on rakennettu 1908-09 (J.Stenbäck). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka katolla kohoaa avonainen, terävään huippuun päättyvä lanterniini. Erillinen, korkea kellotapuli on vuodelta 1843 (1828, IK). Kirkkopuisto on kasvaa vanhoja petäjiä, joista osa on ollut ns. piiskauspuita. Kirkonseudun asutus sijaitsee nauhamaisesti vanhan kyläraitin varrella. Pakkalanmäellä on seurakunnan vanha hautausmaa ja Suomen sodan aikaisesta Pulkkilan taistelusta kertova muistomerkki. Monet raitinvarren vanhoista asuin- ja liikerakennuksista ovat 1800-luvulta. Lähellä kirkkoa oleva Turulan talo on 1800-luvun alkupuolelta. Pirttiosa on tätäkin vanhempi ja sitä kerrotaan käytetyn lasarettina Suomen sodan aikana.