Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäjoki
 
Parhalahden kalaranta
 
Kuvaus:

Limingojan suulla on n. 30 vajan, aitan ja mökin muodostama vanha kalaranta. Monet rakennuksista ovat vuosisadan vaihteen tienoilta. Rakennukset sijaitsevat ojan etelärannan suuntaisesti. Niiden välissä on pieniä aukioita ja kalastukseen liittyviä rakennelmia.