Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäjoki
 
Sunintien raitti, Yppäri
 
Kuvaus:

Entisen Oulun ja Kokkolan välisen maantien varrella ns. Sunintien raitilla on säilynyt vanhaa rakennuskantaa, joka yhdessä komean puuston ja kauniin kulttuurimaiseman kanssa muodostaa arvokkaan kokonaisuuden. Sunin talon pihapiirissä on säilynyt päärakennus 1800-luvulta, läpiajettava luhtiaitta 1700-luvulta, uudempi asuinrakennus sekä talousrakennuksia. Raitin muista rakennuksista mainittakoon Helaakosken asuinrakennus vuodelta 1847 ja talli-asuinrakennus 1700-luvun lopulta.