Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäjärvi
 
Pyhäjärven kirkonkylä
 
Kuvaus:

Pyhäjärven kirkonkylä sijaitsee maisemallisesti vaikuttavalla paikalla Pyhäjärveen pistävällä niemellä. Kirkonkylän pääraitin ja siitä erkanevan Emolahteen johtavan maantien varrella on säilynyt runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa.
-Pyhäjärven puukirkko on rakennettu 1897 (S.Gripenberg). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka ristikeskiöstä kohoaa kaksikerroksinen torni. Erillinen kellotapuli on samaten vuodelta 1897 (S.Gripenberg). Kirkko ja tapulia ympäröi vanha hautausmaa.
-Niemen kärjessä sijaitseva Isopappilan päärakennus on 1890-luvulta. Puiston ympäröimä rakennus on nyt leirikeskuksena.
-Kotiseutumuseona on entinen, 1855 rakennettu lainajyvämakasiini.
-Entisen pappien tilan, Hunningon, päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta.
-Kirkonkylän vanhaa huvila-asutusta edustavat kirkkoherra Simeliuksen 1916 rakennuttama huvila ja nimismies Södön huvila vuodelta 1918.