Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäjärvi
 
Vuohtomäki-Vuohtoniemi, vaaraviljelysmaisema
 
Kuvaus:

Vuohtomäen kylän asutus edustaa seudulle tyypillistä mäenrinneasutusta avarine näkymineen. Alueen menneisyydstä kertoo Ukonnoron vanha uhrilähde, johon liittyy muistitietoa.