Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäntä
 
Viitamäen viljelymaisema
 
Kuvaus:

Viitamäen viljelymaisemassa edustaa perinteistä rakentamistapaa mm. Konolan yli 100 vuotta vanhojen harmaiden hirsirakennusten muodostama pihapiiri. Tilan päärakennus on oletettavasti 1700-luvun lopulla rakennettu ja siirretty nykyiselle paikalleen 1820-luvulla.