Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksänmaa
 
Toikkalanmäki ja vanha Pieksämäki-Mikkeli maantie
 
Kuvaus:

Toikkalanmäeltä avautuvat mahtavat näkymät ympäröiviin metsä- ja järvimaisemiin. Kyläasutus on sijoittunut nauhamaisesti mäen korkeimmalle laelle. Kylän rakennuskanta on varsin nuorta, enimmäkseen sotien jälkeen pystytettyjä puolitoistakerroksisia asuinrakennuksia sekä perinteisiä talousrakennuksia. Mäen poikki kulkee vanha Pieksämäen ja Mikkelin välinen maantie ja sen varsille on koottu näyttävästi kiviä pelloilta. Kauempana kyläkeskuksesta on tien varrella Rustholli, joka on toiminut aiemmin kestikievarina.