Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Raahe
 
Vanhan Raahen ruutukaava-alue
 
Kuvaus:

Pietari Brahen 1649 perustama Raahen kaupunki sai ensimmäisen asemakaavansa, säännöllisen ruutukaavan 1650 (C.Claesson). Vuoden 1810 kaupunkipalon jälkeen kaava uusittiin (G.Odenwall) laajentamalla kaupunkirakennetta itään ja etelään. Tällöin syntyi myös Raahen Pekkatori, umpikulmainen keskustori. Raahen vanhakaupunki lukeutuu maamme parhaiten säilyneisiin puukaupunkeihin. Enin osa kaupungin puisesta rakennuskannasta periytyy 1800-luvun alkupuolelta. Uudisrakentamista on tapahtunut jonkin verran, mutta se on yritetty sopeuttaa mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan vanhaan ympäristöön. Raahen vanhakaupungin säilyttävä asemakaava on vahvistettu vuosina 1884 ja 1986.
-Pekkatorin varren vanhoista porvaristaloista mainittakoon Kivi-Sovio vuodelta 1849, Friemanin talo vuodelta 1812, Hedmansonin talo vuodelta 1811, Reinin talo vuodelta 1870, Langin talo vuodelta 1812 (muutoksia 1850-l), Langin alakartano vuodelta 1815, Fontellin talo vuodelta 1813 ja Montinin talo vuodelta 1811. Torin keskellä on Walter Runebergin muovaama Pietari Brahen patsas vuodelta 1888.
-Leufstadiuksen kiinteistö on poikkeuksellisen hyvin säilynyt 1800-luvun alkupuolen asussa sisältäen kaikki tuon ajan porvaristaloon kuuluvat rakennukset. Päärakennuksen vanhin osa on peräisin Raahen suurpaloa 1810 edeltäneeltä ajalta, vuodelta 1804. Siihen liitettiin 1814 Cortenkadun puolelle rakennettu siipirakennus. Cortenkadun puolella sijaitseva puurakennus valmistui 1830 alunperin leivintuvaksi, mutta 1800-luvun puolivälistä lähtien siinä toimi L.F. Leufstadiuksen tupakkatehdas.
-Soveliuksen talon päärakennus rakennettiin yksikerroksisena 1714 ja kaksikerroksiseksi se korotettiin 1761. Talo on Raahen vanhin ja ainoa kaksikerroksinen asuinrakennus, joka on säästynyt vuoden 1810 suurpalosta. Päärakennuksen viereen Rantakadulle rakennettiin 1921 asuinrakennus, jonka runkona on oletettavasti ollut 1600-luvun suolamakasiini.
-Raahen kivikirkko on rakennettu 1912 (J.Stenbäck). Julkisivuiltaan harmaagraniittinen kirkko on länsitornillinen pitkäkirkko. Sen tuntumassa on vanhoja kauppaporvareiden kellareita.
-Raatihuoneen kaksikerroksinen kivirakennus on alkuaan asuinrakennus vuodelta 1849. Se muutettiin raatihuoneeksi 1862-66.
-Kaupunginmuseo on sijoitettu 1845 rakennettuun pakkahuoneen hirsirakennukseen. Vuonna 1862 perustettu museo on maamme vanhin paikallismuseo.