Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Reisjärvi
 
Keskikylä ja Kantin vallit
 
Kuvaus:

Keskikylän viljelymaisemaan sisältyy perinteistä rakennuskantaa mm. Hylkilän ja Jokelan tiloilla. Kantin talon pihalla on jäänteitä vanhasta,1656 rakennetusta maavarustuksesta, skanssista.