Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Reisjärvi
 
Kangaskylän viljelymaisema
 
Kuvaus:

Kangaskylän viljelymaisemassa Puurulanmäen vanha ja uusi asutus sijoittuu kauniisti kumpuilevan maaston korkeimmille kohdille. Metsän rajaamien peltojen keskellä on Kangaspäänjärvi. Vanhsta tiiviistä kyläkeskuksesta muistuttavat Ylitalon ja Solosen rakennusryhmät, joista viimeksimainittu on tumeltu myöhemmillä muutoksilla. Vanhaa rakennuskantaa on myös Ranta-Puurulan ja Pesolan tiloilla.