Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksänmaa
 
Haapakosken vanha ruukkialue
 
Kuvaus:

Haapakosken järvimalmiruukki on perustettu 1842. Perustamisen ajoilta säilynyt masuuni on heikkokuntoinen. Sen ympärillä sijaitsevat tiiliset tehdasrakennukset ovat pääasiassa 1800-luvun jälkipuolelta ja 1900-luvun alusta. Ruukinkartano on vanhimmilta osin vuodelta 1843 nykyasun juontaessa vuodelta 1872. Tiilinen konttori on 1920-luvulta ja entinen konttori 1800-luvun keskivaiheilta. Tältä ajalta ovat myös ruukin vanhimmat työväenasunnot. Yhdistetty koulu- ja seuratalo on 1900-luvun alusta. Ruukinalueen eteläpuolella on maisemallisesti merkittäviä laajoja laidunniittyjä. Ruukinalueen itäpuolella on Haapakosken rautatieasema, joka on rakennettu 1887-89 pysäkin tyyppipiirustuksin ja laajennettiin 1905 (B.Granholm).