Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sievi
 
Vanhakirkko-Jyrinki kulttuurimaisema Vääräjoen varrella
 
Kuvaus:

Vääräjoen varrella on arvokasta kulttuurimaisemaa ja perinteistä rakennuskantaa Vanhakirkon ja Jyringin välillä. Sievin ensimmäiset kirkot sijaitsivat 1600- ja 1700-luvuilla Vanhakirkon kylässä. Paikalla on Kalmistokankankaan vanha kirkkotarha sekä 1954 rakennettu kappeli. Entinen Sievin pappila on 1800-luvulta ja sen pihapiirissä oleva aitta vuodelta 1704. Verrosen talon päärakennuksen sanotaan olevan vanhimmilta osin 1600-luvulta. Rakennusta on jatkettu 1800-luvun alussa kahdella kamarilla. Pihapiirissä on vanha talli ja aitta. Lähistöllä on runsaasti tervahaudan pohjia.