Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Siikajoki
 
Nikolan talo ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Nikolan talon avara, neljältä sivulta rakennettu pihapiiri sijaitsee Siikajoen rannalla viljelymaiseman ympäröimänä. Pihapiirin ulkopuolella on kaksi aittaa 1800-luvun alkupuolelta ja rantatörmällä on lisäksi suurehko kammillinen aitta, sauna, vajoja ja vanhaa puustoa. Tilakeskukseen johtaa maantieltä mäntyjen reunustama kujanne.