Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taivalkoski
 
Tyrämäen kylä
 
Kuvaus:

Tyrämäen kylässä on säilynyt tyypillinen koillismaalainen kylämaisema hyvin hoidettuine talouskeskuksineen. Kylässä on kaksi aittaa vuosilta 1779 ja 1786, joista toinen museokäytössä. Tyrämäen tuulimylly on hiljan kunnostettu.