Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taivalkoski
 
Jurmunkylä
 
Kuvaus:

Iijoen varrella sijaitsevassa Jurmun kylässä on säilynyt viljelymaiseman ympäröimänä perinteistä rakennuskantaa mm. Väärän, Kupsun, Jurmulan, Keskitalon ja Koskelan pihapiireissä. Juusola on vanha kauppatalo 1930-luvulta.