Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taivalkoski
 
Elkonniemi, Parviainen
 
Kuvaus:

Iijoen rannalla sijaitseva Parviaisen Elkonniemen rakennusryhmä on säilyttänyt perinteisen asunsa. Hirsisen päärakennuksen sanotaan olevan vanhimmilta osin 1600-luvulta. Tilalla on lisäksi kaksi muuta, ilmeisesti vuosisadan vaihteessa rakennettua asuinrakennusta ja useita talousrakennuksia. Harmaapintaiset rakennukset sopeutuvat kauniisti ympäröivään viljelymaisemaan.