Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tyrnävä
 
Temmeksen kirkonkylä
 
Kuvaus:

Temmeksen kirkonkylässä vanha asutus on keskittynyt nauhamaisesti Temmeksenjoen rantaan.
-Temmeksen puinen, päätytornillinen pitkäkirkko on rakennettu 1766-67 (A.Louvet). Runkohuoneen pohjoissivulla on sakaristo ja eteläsivulla matala kylkiäinen vuodelta 1847. Hyvin säilynyttä kirkkosalia kattaa tasalakinen tynnyriholvi. Kirkko on katettu paanuilla. Kirkkotarhaa ympäröi kivimuuri, johon liittyy hirsinen porttirakennus vuodelta 1771 (A.Louvet).
-Kirkonkylän vanhinta asutuskerrostumaa edustaa Haapasepän tilan eheä rakennusryhmä, jossa on kaksi 1800-luvun asuinrakennusta sekä joukko vanhoja talousrakennuksia.
-Vanha seuratalo Väinölä on rakennettu vuosisadan vaihteessa.
-Kotiseutumuseon alueelle on siirretty toistakymmentä vanhaa rakennusta Temmeksestä ja lähiympäristöstä.
-Temmeksen entinen pappila on eräiden tietojen mukaan vuodelta 1798. Se on akateemikko Martti Haavion synnyinkoti.
-Vitalin talon rakennukset muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden jokirannassa.