Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksänmaa
 
Vaalijalan sairaala
 
Kuvaus:

Vaalijalan sairaala rakennnettiin vaiheittain 1948-66 entisen sotilasvirkatalon paikalle. Yleissuunnitelma ja suurin osa ensimmäisen vaiheen, 1948-50, rakennuksista on arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelemia. Alueeseen kuuluu kolmisenkymmentä hoitola-, huolto- ja asuinrakennusta. Vaalijalan jyrkkäkattoinen kirkko on vuodelta 1958 (A.Blomstedt). Rakennukset muodostavat hoidettuine ympäristöineen merkittävän kokonaisuuden.