Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tyrnävä
 
Tyrnävänjoen viljelymaisema kirkonkylältä Keskikylälle
 
Kuvaus:

Tyrnävänjoen varsi muodostaa laajan viljelymaisemakokonaisuuden, jossa on runsaasti perinteistä rakennuskantaa. Kirkonkylän kohdalla asutus tiiviistyy taajamaksi, jolle antav at leimansa lukuisat pienet teollisuuslaitokset.
-Tyrnävän puukirkko on rakennettu 1872-73 (F.W.Lüchou). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jossa on lyhyt ja leveä poikkilaiva. Runkohuoneen itäpäätyyn liittyy matalampi, kolmitaitteinen sakaristo.
-Kirkonkylässä muodostavat vuosisadan alkupuolella rakennnetut meijeri-, mylly- ja saharakennukset yhdessä joen toisella rannalla olevan nahkatehtaan kanssa monipuolisen vanhan teollisuusympäristön.
-Kirkonkylässä on vanhaa rakennuskantaa mm. Ala-Kaakilan, Ala-Ikolan, Keräsen ja Yli-Palkin tiloilla.
-Keskikylässä on säilynyt joukko vanhoja aittoja sekä Juoton tilan vanha talouskeskus.