Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tyrnävä
 
Ängeslevän Alakylä
 
Kuvaus:

Ängeslevän ja Leppiojan välissä, Tyrnävänjoen varrella on laaja viljelymaisema, johon liittyy Alakylän perinteinen rakennuskanta. Erityisesti Hannulan, Ala-Turusen, Anttilan, Uusi-Anttilan, Pirkolan ja Yli-Jaakolan tiloilla on säilynyt vanhoja pihapiirejä.