Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tyrnävä
 
Ängeslevän Ylipää
 
Kuvaus:

Ängeslevän Ylipäässä on laaja jokilaakson viljelymaisema, jossa perinteistä rakennuskantaa on mm. Kukkolan ja Tihisen tiloilla. Kyläkeskuksen eteläpuolella on Honkakosken vanha pihapiiri, jonka hirsirakennukset ovat n. 150 vuotta vanhoja. Talon vesimylly on kunnostettu.