Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihanti
 
Vihannin kirkonseutu
 
Kuvaus:

Vihannin puinen ristikirkko on vuodelta 1784 (S.Jylkkä-Silvén). Kirkon vieressä kohoaa puinen, kolminivelinen kellotapuli vuodelta 1752. Kirkkomaisemaan liittyy lisäksi 1865 rakennettu lainajyvästön makasiini, joka on kotiseutumuseona sekä rukoushuoneena toimiva ns. Pikkukirkko.