Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihanti
 
Vihannin rautatieasema
 
Kuvaus:

Vihannin rautatieasema on rakennettu 1886 pysäkin tyyppipiirustusten mukaan. Rakennusta laajennettiin 1925. Asema-alueeseen kuuluu lisäksi makasiinirakennus ja kaksi asuinrakennusta.