Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihanti
 
Alpuan kyläraitti ja viljelysmaisema
 
Kuvaus:

Alpuan kyläraittia reunustavat kauniit koivu- ja kuusirivit. Raitin varrella sijaitsevat mm. Osuuspankin vanha, hirsinen pankkirakennus sekä Oulun Osuuskaupan rapattu liikerakennus. Kyläraitista lounaaseen sijaitsee Alpuan Osuusmeijeri, jonka kivinen meijerirakennus on vuosisadan alkupuolelta. Valtatien koillispuolella ovat peltojen ympäröiminä Kontin ja Iso-Äijälän vanhat rakennusryhmät. Alpuan vanha kansakoulu on vuodeltsa 1911.