Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihanti
 
Lampinsaaren kaivoskylä
 
Kuvaus:

Outokumpu Oy:n Lampinsaaren kaivos aloitti toimintansa 1951. Kaivos tuotti sinkkiä sekä kupari- ja lyijymalmia. Alueen yhtenäinen tuotanto- ja asuinrakennusten muodostama rakennuskanta on 1950-luvun alkupuolelta. Kaksi kaivostornia hallitsevat kyläkuvaa. Kaivostoiminta loppui keväällä 1992.