Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Yli-Ii
 
Jakkukylä ja Jakkuranta Iijoen molemmin puolin
 
Kuvaus:

Iijoen vastakkaisilla rannoilla sijaitsevat Jakkukylä ja Jakkuranta ovat kaksi viljelymaiseman ympäröimää tiiviisti rakennettua kyläkokonaisuutta. Perinteiseen tapaan rakennetut talot ovat ryhmittyneet vanhojen maanteiden varsille.