Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Yli-Ii
 
Maalismaan rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Maalismaa on kahden talouskeskuksen muodostama, lähes kokonaan 1800-luvun asussa säilynyt rakennusryhmä. Alaraaskan päärakennus on vuodelta 1845, Juusolan hieman nuorempi. Talousrakennuksista vanhin, aitta, on vuodelta 1610. Muut ulkorakennukset, aitat, talli, pajat, kellarit ja ruumenhuone, ovat 1800-luvun keskivaiheilta. Joen säännöstely on turmellut perinteistä viljelymaisemaa.