Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iisalmi
 
Iimäen kylän mäkiasutus
 
Kuvaus:

Iimäen kylän asutus on sijoittunut pääosin mäen etelärinteelle yhden tilan sijaitessa pohjoisrinteessä. Iimäki on vanhaa kaskikulttuurialuetta. Peltojen osittainen metsittäminen on sulkenut perinteisesti avoimia näkymiä. Kylän talouskeskuksista Pehkola ja Huttula ovat parhaiten säilyttäneet perinteisen ilmeensä.
-Huttulan päärakennus on rakennettu 1898, luhtiaitta 1865 sekä vaateaitta, riihipuimala ja sauna 1900-luvun alkupuolella.
-Pehkolan rakennusryhmä sijaitsee lähes mäen korkeimmalla kohdalla. Asuinrakennus ja talli-aitta ovat 1800-luvulta ja navetta vuodelta 1900. Pihapiirin ulkopuolella on lisäksi sauna, riihi sekä pari aittaa ja kellaria.