Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iisalmi
 
Peltosalmen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Poroveden ja Nerkoonjärven välisen Peltosalmen rannoilla on säilynyt edustavaa viljelymaisemaa sekä perinteistä rakennuskantaa Itikan, Koivikon ja Ahmosaaren tiloilla.
-Itikan tilan kookas, kartanomainen päärakennus on noin vuodelta 1865. Se on säilynyt pääpiirteissään 1800-luvun jälkipuolen asussa. Maisemallisesti rakennus on pihapiireineen tärkeä osa Peltosalmen kulttuurimaisemaa.