Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksämäki
 
Maaseurakunnan kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Pieksämäen maaseurakunnan vanha puukirkko ympäristöineen muodostaa arvokkaan maisemakokonaisuuden avaralla peltoharjanteella. Kirkon lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat pappila, koulu ja Moision kartano.
-Maaseurakunnan puukirkko on rakennettu 1752 (A.Sorsa). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka ristivarret kapenevat ulospäin. Kirkkoa on korjattu 1896 (J.L.Lybeck), 1926 (A.Pernaja) ja se restauroitiin 1971-72 (H.Elomaa). Kirkkosalissa ja sakaristossa on säilynyt Mikael Toppeliuksen maalauksia. Erillinen puinen kellotapuli on vuodelta 1746 (A.Sorsa). Nykyiseen asuunsa se muutettiin 1844 (A.M.Tolpo). Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha kivmuurin rajaama kirkkomaa.
-Maaseurakunnan pappila, ns. Iso-Pappila on rakennettu 1800-04. Mansardikattoiseen rakennukseen johtaa koivukuja, jonka varrella on vanha papin aitta. Pappila on myös kirjailija Sylvi Kekkosen syntymäkoti.
-Vanha kansakoulurakennus on vuodelta 1872.
-Moision kartanon aumakattoinen päärakennus on 1860-luvulta. Puistomaisessa pihapiirissä on lisäksi tupa-aitta, suuri kivinavetta, vaja sauna, viljamakasiini sekä kaksi asuinrakennusta.