Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Juankoski
 
Juantehtaan vanha ruukinalue
 
Kuvaus:

Vuonna 1746 perustettu Juantehdas oli maan ensimmäinen yksinomaan järvimalmia sulattava ruukki. Vaatimattomasti käynnistynyt yritys alkoi menestyä paremmin erityisesti 1800-luvun jälkipuolella, kun ryhdyttiin valmistamaan valu- ja konepajatuotteita. Vuosina 1906-08 tuotantosuuntaa muutettiin ja kosken itärannalle rakennettiin puuhiomo ja hieman myöhemmin kartonkitehdas. Samalla rautaruukin toiminta hiljeni ja viimeisenä tuotantoyksiköistä lopetti valimo 1928.
-Kosken länsirannalla sijaitsevalla ruukinalueella on säilynyt 1800-luvun keskivaiheilta tiilinen hyttirakennus. Hyttirakennuksen vieressä sijaitsevat tiiliset putlaus- ja valssilaitos vuodelta 1858 sekä konepajarakennus, jonka nykyasu on 1890-luvulta. Punatiilinen valimo on rakennettu 1875 ja veturitalli 1904. Kaiken kaikkiaan alueella on säilynyt edustava valikoima järvimalmiruukin tuotantorakennuksia. Ruukinalueen laidalla on tyypiltään ainutlaatuisten hiiliuunien ryhmä.
-Vanhojen tuotantorakennusten lisäksi Juankoskella on joukko vanhoja ruukinkartanoon kuuluneita asuinrakennuksia, kuten isännöitsijän edustava empiretyylinen asuinrakennus vuodelta 1826 ja ruukinpehtoorin asunto Alakyökki vuodelta 1864. Puinen ruukinkirkko on samoin vuodelta 1864 ja klubitalo viime vuosisadan jälkipuolelta.