Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kaavi
 
Telkkämäen kaskialue
 
Kuvaus:

Vehkalahden kylän Telkkämäki edustaa tyypillistä pohjoissavolaista maaseudun kulttuuriympäristöä, jossa kaskeaminen on jatkunut aina 1940-luvulle saakka. Alue on tämän vuoksi arvokas myös kasvistonsa vuoksi ja sitä on suunniteltu valtakunnalliseksi kaskimuseoksi. Telkkämäen talon vanha hirsinen asuinrakennus 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Pihapiiri on muilta osin saanut nykyisen asunsa 1930-luvulla. Kylätien varrella on Rietulan tasapainoinen pihapiiri 1920- ja 1930-luvun rakennuksineen.