Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kaavi
 
Rasinmäen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rasinmäen ympäristöä leimaa perinteisen kaskikulttuurin jäljet. Mustolanmäen pihapiirissä on säilynyt paritupatyyppinen päärakennus ja aittarivi 1800-luvun jälkipuolelta. Eläinsuojat ovat 1930-luvulta. Pihapiirin ulkopuolella on kellari ja savusauna kivikotineen, aitta, riihi sekä paja ja kärryliiteri.