Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Keitele
 
Keiteleen kirkonkylä
 
Kuvaus:

Vuonamonsalmen lounaisrannalla sijaitseva Keiteleen kirkonkylä on rantanäkymiensä osalta säilyttänyt perinteisen mittakaavansa. Rantavyöhykkeelle on leimallista rehevä puusto. Vuonna 1877 rakennetun (W.Westling) puukirkon ohella kyläkuvalle ovat tärkeitä vanha satamaranta, meijeri, koulukeskus sekä pappila vuodelta 1890.